Välj en sida

Klockan 13.30 den 3 juli hittas Smart Sustainable Cities på Teaterskeppet, kajplats 10, för ett seminarium med politiker och forskare med mål att sätta fingret på hur smarta städer kan bidra till att Sverige möter sina miljömål.

Under seminariet kommer politiker, forskare, och experter som är delaktiga i innovationsprogrammet diskutera vilka möjligheter och utmaningar de ser med smarta hållbara städer, och ge exempel från sina organisationers arbete.
Seminariet under Almedalsveckan kommer bli starten på Smart Sustainable cities färdkarta, som kommer ligga till grund för utlysningarna från programmet.

Deltar gör:

 • Olga Kordas, KTH
 • Allan Larsson, ElectriCITY
 • Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö Stad
 • Ann-Sofie Hermansson, Göteborgs Stad
 • Roger Mogert, Stockholms Stad
 • Agneta Marell, Umeå universitet
 • Mikael Anneroth, Ericsson
 • Margareta Rönngren, Umeå kommun
 • Claus Popp Larsen, RISE
 • Amy Rader Olsson, IQ Samhällsbyggnad
 • Erik Brandsma, Energimyndigheten
 • Johan Falk, Intel
 • Åsa Petterson, Scania
 • Catarina Naucler, Fortum

Mer information om seminariet.

Platserna är begränsade, anmäl dig här!