Välj en sida

Många intresserade från akademi, civilsamhälle, näringsliv och offentliga instanser kom till partnermöte 27 mars 2017. Samarbeten för Smart Sustainable Cities sattes igång, och deltagarna började förbereda innovationsprogammets Roadmap och första utlysning.