Välj en sida

Planeringsarbetet kring den första öppna utlysningen från Smart Sustainable Cities är i full gång! Målsättningen är att utlysningen ska göras i början av oktober, och projektperioden kommer bli 2018-2020.

Öppna utlysningar är ett av de sätt som Smart Sustainable Cities bidrar till innovationer inom smarta hållbara städer. Projekt som antas via utlysningarna får stöd från Energimyndigheten, och behöver samfinansieras till cirka 50% av andra parter (exakta ramar för samfinansiering redogörs för i utlysningen). Smart Sustainable Cities kommer göra 1-2 öppna utlysningar per år.