Välj en sida
Uppstart och festligheter på partnermöte

Uppstart och festligheter på partnermöte

Många intresserade från akademi, civilsamhälle, näringsliv och offentliga instanser kom till partnermöte 27 mars 2017. Samarbeten för Smart Sustainable Cities sattes igång, och deltagarna började förbereda innovationsprogammets Roadmap och första...
Organisationshandboken antagen

Organisationshandboken antagen

Styrgruppen har nu antagit organisationshandboken för Smart Sustainable Cities. Det innebär att arbetet med att bjuda in medlemmar och planera den första öppna utlysningen nu kan sätta igång på...

Smart Sustainable Cities startar!

Ansökan har beviljats och sedan den 17 januari 2017 är det senaste strategiska innovationsprogrammet Smart Sustainable Cities på banan, med målet att stärka svensk utveckling av smarta hållbara städer. Programchef är Olga Kordas, forskare på KTH. Läs mer på...