Välj en sida

Innovation för ett nollutsläppssamhälle

Smart Sustainable Cities hjälper forskning och innovation inom området smarta städer för att Sverige ska kunna möta sina miljömål och för att skapa hållbar tillväxt.

Smart Sustainable Cities sammanför akademi, näringsliv, städer och civilsamhället och gör utlysningar för forskningsstöd. Programmet arbetar med fyra fokusområden: livsstil och konsumtion, byggd miljö, mobilitet och integrerad infrastruktur. Dessa utforskas vidare via fem teman: testbäddar och living labs, innovation och entreprenörskap, finansiering och affärsmodeller, styrning, och cybersäkerhet och etik.

Arbete med att uppdatera programmets beskrivning pågår, till det är klart hittas mer information i ansökan som gjordes inför starten av Smart Sustainable Cities. Den hittas här.

Grunden till innovationsprogrammet är:

Röster om Smart Sustainable Cities

“Vårt mål är nollutsläppsamhället”

Olga Kordas, programchef Smart Sustainable Cities

“Vi kraftsamlar kring hållbar stadsutveckling”

Erik Brandsma, generaldirektör Energimyndigheten

Organisering

Programkontor

Programkontoret hanterar det dagliga arbetet i programmet, och huserar hos KTH.

Programstyrelse

Programstyrelsens ledamöter och ordförande utses av stämman och ska gemensamt besitta en mångfald och bred kompetens väsentlig för innovationsområdet och utvecklingen av Smart Sustainable Cities

Internationell referensgrupp

Den internationella referensgruppens roll är att ge en oberoende internationell analys av Smart Sustainable Cities verksamhet och belysa hur programmets aktiviteter förhåller sig gentemot andra internationella aktiviteter.

Stämma

Till stämma kallas alla programmets medlemmar. Det är stämman som ytterst bestämmer över inriktning och prioritering av Smart Sustainable Cities verksamhet.

Smart Sustainable Cities utvecklingsgrupp

Tredje från höger: programchef Olga Kordas